Giới thiệu


Với mục đích hỗ trợ, giúp đỡ những người yêu thích, đam mê học tập www.knowledge.vn Đem đến cho người dùng trải nghiệm các ứng dụng học tập trực tuyến một cách trực quan nhất, tham gia học tập, làm bài tập và thi thử trực tuyến, trao đổi, chia sẻ thông tin với các thành viên khác về kinh nghiệm học tập cũng như các lĩnh vực khác. Các bài giảng kiến thức ngoại ngữ, kiến thức văn hóa do các giáo viên, giảng viên, là Cộng tác viên của www.knowledge.vn trực tiếp biên soạn và giới thiệu. Các thông tin khác do các thành viên trao đổi, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm học tập với nhau thông qua chuyên mục Diễn đàn, Bình luận. Các bạn hãy đăng ký tài khoản hoàn toàn miễn phí và luôn đc 50know để có thể bình luận, chia sẻ, download,.... theo chính sách của chúng tôi. Mọi chia sẻ, bình luận sẽ được thực hiện bởi chủ đề theo định hướng của chúng tôi để đảm bảo quyền lợi, đảm bảo lợi ích văn hoá ngôn luận của mọi người, đảm bảo phát triển tuy duy cho các bạn.

TIỆN LỢI

Các thông tin khác do các thành viên trao đổi, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm học tập với nhau thông qua chuyên mục Diễn đàn, Bình luận online cho tất cả các thành viên của website.

ĐÁNG TIN CẬY

  • Các bài giảng kiến thức ngoại ngữ, kiến thức văn hóa do các giáo viên, giảng viên, là Cộng tác viên của knowledge.vn trực tiếp biên soạn và giới thiệu.
  • Các thông tin khác do các thành viên trao đổi, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm học tập với nhau thông qua chuyên mục Diễn đàn.

HỮU ÍCH

  • Các ứng dụng học tập trực tuyến một cách trực quan nhất.
  • Tham gia học tập, làm bài tập và thi thử trực tuyến.
  • Trao đổi, chia sẻ thông tin với các thành viên khác về kinh nghiệm học tập cũng như các lĩnh vực khác.

CHẤT LƯỢNG

Tất cả các thông tin đăng trên mạng xã hội  www.knowledge.vn (bài giảng kiến thức, bài giảng ngoại ngữ và các thông tin được chia sẻ, bình luận bởi các thành viên) đều được www.knowledge.vn  kiểm duyệt  để đảm bảo tính xác thực, đảm bảo nội dung phù hợp với chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không vi phạm văn hoá và thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, không ảnh hưởng đến chính trị, chính sách được quy định trong các văn bản pháp luật của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. FILE PDF HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: PDF HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẠN CÓ THỂ DOWNLOAD TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TẠI ĐÂY FILE WORD: TẢI TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN