quyet-dinh-so-12-2017-qd-ubnd-cua-ubnd-thanh-pho-ha-noi
0 / 383

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội 2019-07-17 18:23:47

12 Kí hiệu văn bản 2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 31/03/2017 Ngày có hiệu lực Từ ngày:  10/04/2017       Người kí NGUYỄN ĐỨC CHUNG Trích yếu Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và ...

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.