Thay đổi để thành công


Cuốn sách tự lực khoa học này được viết bởi một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, người đã quyết định muốn đi sâu vào một lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực thẩm mỹ - ông muốn thay đổi cuộc sống của mọi người từ bên trong. Hãy chọn cuốn sách này như một cuốn sách vỡ lòng về tâm lý hình ảnh cái tôi.

Tài liệu liên quan

2 bình luận

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập