Những bài văn mẫu 7 tập 1


Giới thiệu sách : Những Bài Làm Văn Mẫu 7 Tập 1

Cuốn sách Những Bài Làm Văn Mẫu 7 (Tập 1) nhằm giúp các em học sinh tốt môn Làm văn ở lớp và ở nhà, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho giáo viên và phụ huynh.

Quyển sách này nêu rõ cách làm cụ thể từng bài thuộc các thể loại văn biểu cảm và văn nghị luận. Các bài văn mẫu chỉ có tính chất gợi ý, hướng dẫn để các em làm bài đạt kết quả cao hơn.

Những Bài Làm Văn Mẫu 7 (Tập 1) gồm:

- Đề 1, Đề 2, Đề 3,..., Đề 41.

- Những đề dành cho học sinh giỏi.

Tài liệu liên quan

0 bình luận

    Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập