Những bài làm văn mẫu 8 tập 2


Giới thiệu sách : Những Bài Làm Văn Mẫu 8 Tập 2

Những Bài Làm Văn Mẫu 8 Tập 2

Cuốn sách Những Bài Làm Văn Mẫu 8 (Tập 2) nhằm giúp các em học sinh tốt môn Làm văn ở lớp và ở nhà, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho giáo viên và phụ huynh.

Quyển sách này nêu rõ cách làm cụ thể từng bài thuộc các thể loại: văn tự sự, tự sự với miêu tả biểu cảm, văn thuyết minh và văn nghị luận. Các bài văn mẫu chỉ có tính chất gợi ý, hướng dẫn để các em làm bài đạt kết quả cao hơn.

Những Bài Làm Văn Mẫu 8 (Tập 2) gồm các phần chính:

- PHẦN 1: VĂN THUYẾT MINH.

- PHẦN 2: VĂN NGHỊ LUẬN.

- PHẦN 3: NHỮNG BÀI DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI.

Tài liệu liên quan

2 bình luận

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập