Hướng Dẫn Ôn Tập Kì Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Năm Học 2016 2017 Môn Toán - Trắc Nghiệm


Sách gồm 246 trang với 2 phần:

+ Phần 1. Ôn tập theo chủ đề. Phần này ôn lại những kiến thức, kỹ năng cần thiết cùng một số câu trắc nghiệm theo 7 chủ đề chương trình Toán 12.
+ Phần 2. Một số đề tự luyện, đưa ra 9 đề, được biên soạn phỏng theo đề minh họa của Bộ GD và ĐT đã được công bố.


Sách do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.

Tài liệu liên quan

2 bình luận

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập