Học tốt tiếng anh 6


Cuốn sách này được biên soạn thành 3 phần:

Phần 1: Trích từ vựng mới trong bài.

Phần 2: Tóm lước chủ điểm ngữ pháp sử dụng trong bài để các em luyện tập vận dụng trong nói, viết tiếng anh.

Phần 3: Giải đáp các câu hỏi và bài tập: dạng song ngữ để đối chiếu, kiểm ra kết quả tự làm của các học sinh.

Tài liệu liên quan

1 bình luận

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập