HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN Môn : Hình Học - THCS


Download

  1. Điểm - Đường thẳng

- Người ta dùng các chữ cái in hoa A, B, C,  ... để đặt tên cho điểm

- Bất cứ hình nào cũng là một tập hợp các điểm. Một điểm cũng là một hình.

 

- Người ta dùng các chữ cái thường a, b, c,  ... m, p, ... để đặt tên cho các đường thẳng (hoặc dùng hai chữ cái in hoa hoặc dùng hai chữ cái thường, ví dụ đường thẳng AB, xy, ... )

- Điểm C thuộc đường thẳng a (điểm C nằm trên đường thẳng a hoặc đường thẳng a đi qua điểm C), kí hiệu là:

- Điểm M không thuộc đường thẳng a (điểm M nằm ngoài đường thẳng a hoặc đường thẳng a không đi qua điểm M), kí hiệu là:

 

  1. Ba điểm thẳng hàng

- Ba điểm cùng thuộc một đường thẳng ta nói chúng thẳng hàng

- Ba điểm không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào ta nói chúng không thẳng hàng.

 

 

 
  1. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song

- Hai đường thẳng AB và BC như hình vẽ bên là hai đường thẳng trùng nhau.

- Hai đường thẳng chỉ có một điểm chung ta nói chúng cắt nhau, điểm chung đó được gọi là giao điểm (điểm E là giao điểm)

- Hai đường thẳng không có điểm chung nào, ta nói chúng song song với nhau, kí hiệu xy//zt

 

Tài liệu liên quan

0 bình luận

    Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập