Giải bài tập toán 8 tập 2


Cuốn sách này gồm 2 phần lớn: 

PHẦN ĐẠI SỐ:

- Phương trình bậc nhất một ẩn

- Bất phương trình bậc nhất một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC:

  • Tam giác đồng dạng
  • Hình lăng trụ đứng, hình chóp đều

Tài liệu liên quan

2 bình luận

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập