BoiDuongHinhHocLop10


Boi Duong Hinh Hoc Lop10-PhamQuocPhong

LỜI NÓI ĐẦU
• làm thế nào để học tốt môn Hình học lớp 10 ?

Xin nêu một cách là bạn hãy trình bày được các vấn đề dưới đây :

Các kiến thức cơ bản nhất.

Các bài (toán cơ bản. các bài toán thường gặp của chương. Những thuật toán, các kĩ thuật để giái bài toán đó.

• BỒI DƯỠNG HÌNH HỌC LỚP 10 các bạn đang cầm trong tay là cuốn tài liệu trình bày theo tư tưởng ấy.

Với hệ thống thí dụ được chọn lọc kĩ lưỡng, có tính điển hình và khai thác tối đa các góc cạnh của mỗi phần kiến thức sẽ giúp các bạn nắm vững nội dung chirơng trình.

Thứ tự thí dụ được trình bày theo trật tự từ cơ bản đến nâng cao, từ những bài toán đơn giản đến bài toán phối hợp nhiều kĩ năng.

Cắt nghĩa phirơng pháp giái. vạch rõ bán chất bài toán, bán chất lời giải, liên kết - xâu chuỗi các bài toán là vị trí của những lời bình.

Sách có ba chương dược biên soạn sát dứng với kiến thức chương trình hình học lớp 10 của bộ GD&ĐT bắt dấu áp dụng từ năm 2007 dể các em học sinh thuận lợi ôn tập. củng cố kiên thức của mình sau mỗi buổi học trên lớp. Tất cả các chứng minh nêu trong sách được khai thác từ những kiến thức cơ bán được biên soạn trong SGK. Phần về sau của mỗi § trong cuốn tài liệu này thirờng là những thí dụ dẫn dắt các bạn có nguyên vọng mớ rộng giới hạn hiểu biết của mình.

Tài liệu liên quan

1 bình luận

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập