BỒI DƯỠNG HÌNH HỌC LỚP 12


BỒI DƯỠNG HÌNH HỌC 12 ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ CÁC Kì THI QUỐC GIA

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Hình Học Lớp 12

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Chương 1: Khối đa diện và thể tích

Chương 2: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian.

Cuốn sách gồm 8 bài học. Mỗi bài học được cấu trúc gồm hai phần:

Kiến thức cơ bản: nhắc lại những kiến thức toán học cơ bản để vận dụng giải các bài toán liên quan

Phân dạng toán: giới thiệu những dạng toán cơ bản, trong đó một số vấn đề được mở rộng với các dạng bài tập hay và khó để phục vụ cho các em yêu thích muốn nâng cao toán học.

Với nội dung súc tích, tác giả đã cố gắng sắp xếp, chọn lọc các bài toán tiêu biểu cho từng thể loại khác nhau ứng với nội dung của sách giáo khoa. Một số bài tập có thể khó nhưng cách giải được dựa trên nền tảng kiến thức và kĩ năng cơ bản. Học sinh cần tự mình hoàn thiện các kĩ năng cũng như phát triển tư duy qua việc giải bài tập có trong sách trước khi đối chiếu với lời giải có trong sách này.

Tài liệu liên quan

1 bình luận

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập