ruoi-trau
1 / 206

Ruồi Trâu 2019-09-16 17:12:15

Tác giả là một nữ sĩ người Anh mới nhất gần đây, thọ chín mươi sáu tuổi, thời thanh niên đã từng hoạt động cách mạng ở Nga và cuốn tiểu thuyết của bà lại nói về những nhà hoạt động cách mạng bí mật ở Ý cách đây trên một thế kỷ. Cả cuốn sách chứa chan một thế giới quan nhân đạo, ...

Thảo luận: 1 thảo luận


Nguyễn Thị Mai Anh: Nhấn vào đây để xem link các bạn tải về tham khảo nhé
2019-09-17 10:43:15 - 11 tháng trước

bang-gia-dat-huyen-phu-xuyen-tp-ha-noi-2020-2024
0 / 135

Bảng giá đất Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 2020-2024 2020-01-31 18:38:19

BẢNG GIÁ ĐẤT VEN TRỰC ĐẦU MỐI GIAO THÔNG CHÍNH THUỘC HUYỆN PHÚ XUYÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 30 /2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của ủyban nhân dân thành ph ố Hà Nội)  

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.
hoc-tot-sinh-hoc-8
0 / 566

Học tốt sinh học 8 2019-07-04 17:41:13

Học tốt Sinh học 8 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa sinh học 8, hệ thống hoá kiến thức sinh học 8, hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trắc nghiệm giúp các em có thể tự học ở nhà một cách hiệu quả.

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.
hoc-tot-hoa-hoc-lop-8
1 / 173

Học tốt hóa học lớp 8 2019-09-03 16:25:38

Giải bài tập hóa học lớp 8 đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học SGK 8 giúp để học tốt hóa học 8

Thảo luận: 1 thảo luận


BloomGoo: Nhấn vào đây để xem link các bạn chia sẻ link cho mình nhé
2019-09-05 16:16:12 - 11 tháng trước

nghi-dinh-so-139-2013-nd-cp
0 / 134

Nghị định Số: 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng chống lụt, bão; 2020-01-11 17:16:17

NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão   Căn cứ Luật T ổ chức Ch í nh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật X ử lý vi phạm hành chính ngày 20 th á ng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Đ ê điều ngày 29 tháng 11 năm ...

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.
gio-qua-rang-lieu
1 / 194

Gio qua rặng liễu 2019-09-16 14:33:37

Gió Qua Rặng Liễu Gió Qua Rặng Liễu Người ta có thể tranh luận về giá tị của hầu hết các cuốn sách, và qua tranh luận hiểu được  quan điểm của đối phương mình. Người ta thậm chí có thể đi đến kết luận rằng rốt cuộc thì bản thân mình vẫn đúng. Nhưng người  ta không tranh luận về Gió qua rặng liễu. ...

Thảo luận: 1 thảo luận


Nguyễn Thị Mai Anh: Nhấn vào đây để xem link các bạn tải về đọc nhé
2019-10-11 09:48:11 - 10 tháng trước