bang-gia-dat-huyen-soc-son-tp-ha-noi-2020-2024
0 / 179

Bảng giá đất Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 2020-2024 2020-01-31 18:49:26

  BẢNG GIÁ ĐẤT VEN TRỤC ĐẦU MỐI GIAO THÔNG CHÍNH THUỘC HUYỆN SÓC SƠN (Kèm theo Quyết định s ố :3 0 /2019/QD-UBND ngày 3 0 /12/2019 của UBND Thành ph ố Hà Nội)

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.
giao-an-ly-8
0 / 308

Giao án lý 8 2019-07-03 17:02:19

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.
thong-tu-so-21-2016-tt-bxd-cua-bo-xay-dung-huong-dan-thuc-hien-mot-so-noi-dung-cua-nghi-dinh-so-101-2015-nd-cp-ngay-20-thang-10-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-cai-tao-xay-dung-lai-nha-chung-cu
0 / 302

Thông tư số 21/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 2019-06-24 10:54:24

Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 21/2016/TT-BXD Ngày ban hành 30/06/2016 Ngày có hiệu lực 15/08/2016 Người ký Đỗ Đức Duy Trích yếu Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng Phân loại ...

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.