tuyen-tap-2-000-de-tuyen-sinh-tap-25
0 / 336

Tuyển tập 2.000 đề tuyển sinh tập 25 2019-06-26 15:13:59

Tuyển tập bộ đề thi tuyển sinh vào 10 trường chuyên thpt Tp.Đà Nẵng các bạn vào xem và tham khao nhé

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.
ky-thi-thpt-quoc-gia-mon-ngoai-ngu-1
0 / 388

kỲ THI thpt quốc gia môn ngoại ngữ 2019-07-10 09:25:39

Question 1: She hurt herself while she _____ hide-and-seek with her friends A.played             B. had played              C. is playing               D. was playing   Thì quá khứ tiếp diễn miêu tả hoạt động đang diễn ra kèm hoạt động chắn ngang Question 2: ______________, they get ...

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.