KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN VẬT LÝ 9


Download

iết 10 : KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN VẬT LÝ 9

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN VẬT LÝ 9

 

 

 1. Phần tự luận (6 điểm)

 

Bài

Hướng dẫn chấm

Điểm

1

 

Đổi 0,1mm2 = 10-7 m2

ADCT: R= ρl/S →

 l = R.S/ρ = 30.10-7/ (0,4.10-6) = 7,5 (m)

 

 

0.5

0.5

1

2

Điện trở tương đương của đoạn mạch là;

R = R1 + R2 = 6 + 10 = 16 (Ω)

Vì đoạn mạch mắc nối tiếp nên I = I1 = I2 = U/R = 12/16 = 0.75 (A)

Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở là:

U1 = I1.R1 = 0,75.6 = 4,5 V

U2 = I2.R2 = 0,75.10 = 7,5 V

0.75

0.25

 

0.5

0.5

3

a)

Nhiệt lượng tỏa trên ấm điện là;

Đổi 20 phút = 1200s

Q = I2.R.t = P.t = 1000 .1200 = 1200000 (J)

b) Đổi 1000W = 1kW

 Điện năng là ấm điện tiêu thụ trong 30 ngày là:

A = P.t = 1.2.30 = 60 kW.h

Số tiền điện phải trả là;

M = 60.700 = 42.000 đ

 

0.5

 

 

 

0.5

 

1

 

 

1

 

 

Đề 1:

 1. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

 

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

B

D

B

C

C

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 1. Phần tự luận (6 điểm)

 

Bài

Hướng dẫn chấm

Điểm

1

 

Đổi 0,1mm2 = 10-7 m2

ADCT: R= ρl/S →

 l = R.S/ρ = 30.10-7/ (0,4.10-6) = 7,5 (m)

 

 

0.5

0.5

1

2

Điện trở tương đương của đoạn mạch là;

R = R1 + R2 = 6 + 10 = 16 (Ω)

Vì đoạn mạch mắc nối tiếp nên I = I1 = I2 = U/R = 12/16 = 0.75 (A)

Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở là:

U1 = I1.R1 = 0,75.6 = 4,5 V

U2 = I2.R2 = 0,75.10 = 7,5 V

0.75

0.25

 

0.5

0.5

3

a)

Đổi 20 phút = 1200s

Q = I2.R.t = P.t = 1000.1200 = 1200000(J)

b) Đổi 1000W = 1kW

 Điện năng là ấm điện tiêu thụ trong 30 ngày là:

A = P.t = 1.2.30 = 60 kW.h

Số tiền điện phải trả là;

M = 60.700 = 42.000 đ

 

1

 

 

1

 

 

 

 

UBND QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG THCS MAI DỊCH

 


ĐỀ SỐ 01

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT

Năm học 2017 – 2018

Môn: Vật lý  Lớp: 9

Thời gian: 45 phút

ĐIỂM

 

 

Họ và tên: ……………………………………………… Lớp: ………………

 1. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:

 1. Cường độ dòng điện qua dây dẫn thay đổi
 2. Cường độ dòng điện qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm
 3. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ thuận với hiệu điện thế
 4. Cường độ dòng điện qua dây dẫn giảm

Câu 2 :  Công thức nào sau đây là đúng với đoạn mạch song song

 1. I = I1 = I2 B. I = I1 + I2
 2. I = I1 – I2 D. I = I1.I2/(I1 + I2)

Câu 3. Trên một bóng đèn có ghi 6V – 3W . Khi đèn sáng bình thường thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ là bao nhiêu?

 1. 18A B. 3A              C. 2A                         D. 0.5A

Câu 4. Một dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S thì điện trở của dây dẫn là R1, vậy một dây dẫn khác có chiều dài là 5l, tiết diện S thì điện trở của nó là R2. So sánh R1 và R2?

 1. R2 = 4R1 B. R2 = 5R1 C. R1= 4R2                             D. R1 = 5R2

Câu 5. Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là biểu thức của định luật Jun – Lenxo?

 1. Q = U.I.t. B. Q = P.t C. Q = I2.R.t                D. Q = (U2/R).t

Câu 6. Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở là 12Ω thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0.5Â. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó?

 1. 24V B. 12V C. 6V                      D. 3V
 2. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1.(1 đ) Phát biểu và viết biểu thức của định luật Ôm, nêu rõ tên và đơn vị của từng đại lượng có trong công thức?

Câu 2.(2 đ) Một dây dẫn làm bằng hợp kim Nikelin có điện trở 30Ω và tiết diện 0.1mm2. Tính chiều dài của dây dẫn đó? Biết điện trở suất của Nikelin là 0,4.10-6 Ωm.

Câu 3.(2 đ) Hai điện trở R1 = 6Ω, R2 = 10Ω được mắc nối tiếp với nhau vào giữa hai điểm AB có hiệu điện thế  U = 12V. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở?

Câu 4.(2 đ) Một ấm điện có ghi 220V – 1000W được mắc vào hiệu điện thế 220V.

 1. Tính nhiệt lượng mà ấm tỏa ra trong 20 phút?
 2. Tính điện năng tiêu thụ và tiền điện phải trả cho việc sử dụng ấm trong 30 ngày. Biết mỗi ngày sử dụng ấm 2 giờ và 1kWh giá 700 đồng?

Tài liệu liên quan

0 bình luận

  Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập