Toán Khối 10


Download

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Trường THPT Kim Liên

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT KIM LIÊN
ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN KHỐI 10
Năm học 2016 - 2017
Thời gian thi làm bài 90 phút không kể thời
gian phát đề.
Họ và tên học sinh: ............................................................... Lớp: .................................
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – thời gian làm bài 30 phút).
Câu 1. Hàm số nào sau đây có tập xác định là  .

Tài liệu liên quan

0 bình luận

    Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập