ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM môn toán lớp 9


Download

Bài 3: ( 2.0 đ)   Lúc 7 giờ một người đi xe máy khởi hành từ A với vận tốc 30km/giờ.Sau đó 1 giờ, người thứ hai cũng đi xe máy từ A đuổi theo với vận tốc 45km/h. Hỏi đến mấy giờ người thứ hai mới đuổi kịp người thứ nhất ? Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km.?

Bài 4:  ( 2.5 đ)  Cho tam giác ABC ( AB < AC), đường cao AH. Kẻ HE  AB ( E ϵ AB), HF  AC ( F ϵ AC)

  1. Chứng minh: AEH AHB
  2. b) Chứng minh: AF. AC = AH2
  3. c) Đường thẳng EF cắt đường thẳng BC tại M. Chứng tỏ: MB. MC = ME. MF

Tài liệu liên quan

0 bình luận

    Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập