ĐỀ ÔN TẬP LỚP 9


Download

Câu 5. Cho bảng giá cước của hãng taxi như sau:

Giá mở cửa

Từ 0 đến 0,6km

Giá km tiếp theo

Từ 0,6km đến 25km

Từ km thứ 26

Từ 26km trở lên

10.000đ/0,6km

13.000đ/km

11.000đ/km

 

Tính giá tiền mà An phải trả khi đi quãng đường 35km bằng hãng taxi này.

Câu 6. Cho tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn (O), có đường cao . Tiếp tuyến tại A và C của (O) cắt nhau tại D.

  1. a) Tính AB theo và chứng minh AH qua O.
  2. b) Chứng minh tam giác ADC đều.
  3. c) Từ điểm E thuộc cung nhỏ AC, vẽ tiếp tuyến của (O) lần lượt cắt AD và CD tại M và N. Chứng minh . Tính chu vi tam giác MDN theo a.

 

Tài liệu liên quan

0 bình luận

    Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập