ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: VĂN– LỚP 10


Download

  1. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 3:

Mẹ!

Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ

Đến lúc trưởng thành

Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu

Mẹ!

Có nghĩa là bắt đầu

Cho sự sống,tình yêu,hạnh phúc

Mẹ!

Có nghĩa là duy nhất

Một bầu trời

Một mặt đất

Một vầng trăng

Mẹ không sống đủ trăm năm

Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát.

                                                            (Ngày xưa có mẹ- Thanh Nguyên)

 

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chủ yếu của đoạn thơ trên. 

Câu 2: Xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng của chúng.

Câu 3: Trong đoạn thơ trên,người con đã thể hiện tình cảm gì dành cho mẹ?(Viết từ 3 đến 5 dòng)

  1. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Sau khi tự tử ở giếng Loa Thành,xuống thủy cung,Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện. 

Tài liệu liên quan

0 bình luận

    Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập