ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2016 – 2017 Môn: Toán - Lớp: 7 Thời gian: 90 phút


  

Bài 3 ( 1,5 điểm) : Hưởng ứng phong trào trồng cây, khối học sinh lớp 7 tham gia trồng ba loại cây : phượng, bạch đàn và tràm. Số cây phượng , bạch đàn và tràm tỉ lệ với 2 ; 3 và 5. Tính số cây mỗi loại, biết rằng tổng số cây của cả ba loại là 120 cây.  

Bài 4 ( 3,0 điểm)  Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Trên cạnh AB và AC lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho AM = AN.

  1. Chứng minh : DABD = DACD
  2. Chứng minh : DM = DN
  3. Chứng minh : MN//BC

Tài liệu liên quan

0 bình luận

    Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập