Đề cương ôn tập môn vật lý HK I LỚP 6


Download

Câu 8: Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước khi vật rắn bỏ lọt vào bình chia độ.

  • Đo thể tích nước ban đầu có trong bình chia độ V1.
  • Thả chìm vật rắn vào bình chia độ. Đo thể tích lúc sau V2.
  • Thể tích vật rắn bằng thể tích phần nước dâng lên, được tính theo công thức: V= V2 – V1

Câu 9: Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình tràn?

          Đổ nước đầy vào bình tràn. Thả vật rắn vào bình tràn, nước tràn qua bình chứa, đổ nước từ bình chứa sang bình chia độ đó cính là thể tích của vật rắn.

Câu 10: Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật hoặc làm cho vật bị biến dạng.

Ví dụ:  1. Dùng tay ép hoặc kéo lò xo, tức là ta tác dụng lực vào lò xo thì lò xo bị biến dạng (hình dạng của vật bị thay đổi so với trước khi bị lực tác dụng).

  1. Khi ta đang đi xe đạp, nếu bóp phanh (tác dụng lực cản vào xe đạp) thì xe đạp sẽ chuyển động chậm dần rồi dừng lại.

Tài liệu liên quan

0 bình luận

    Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập