ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - TOÁN 8 Năm học 2016 - 2017


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - TOÁN 8

Năm học 2016 - 2017

 

 1. Giới hạn ôn tập

 

- Đại số: Hết tiết 33 (Luyện tập phép nhân và phép chia các phân thức đại số)

          - Hình học: Hết tiết 30 (Luyện tập về diện tích tam giác)

 

 1. Nội dung

 

 1. ĐẠI SỐ
 • Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
 1. a) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2 b) 10x( x – y ) – 8y( y – x)    
 2. c) 3x2 – 3xy – 5x + 5y d) 3x2 + 6xy + 3y2 – 3 z2  
 3. e) 2xy – x2 – y2 + 16 g) 2x – 2y – x2 + 2xy – y2

 

Bài 2. Tìm x biết:

 

 1. a) 5x( x – 2000) – x + 2000 = 0 b) 2 – 25x2 = 0
 2. c) 2x( x + 3 ) – x – 3  = 0                      d)  x2( x – 3 ) + 12 – 4x = 0

 

Bài 3Thực hiện phép tính:

 1. a) b)
 2. c)                                  d)

 

Bài 4Thực hiện phép tính:

 1. a) b)
 2. c)
 3. HÌNH HỌC

Bài 5. Cho tam giác ABC vuông tại A, D là trung điểm của BC. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của điểm D trên cạnh AB, AC.

 1. a) Chứng minh tứ giác ANDM là hình chữ nhật.
 2. b) Gọi I, K lần lượt là điểm đối xứng của N, M qua D. Tứ giác MNKI là hình gì? Vì sao?
 3. c) Kẻ đường cao AH của tam giác ABC (H thuộc BC). Tính số đo góc MHN.

Bài 6. Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Kẻ HD vuông góc AB và HE vuông góc AC (D trên AB, E trên AC). Gọi O là giao điểm của AH và DE.

 1. a) Chứng minh AH = DE.
 2. b) Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của BH và CH. Chứng minh tứ giác DEQP là hình thang vuông.
 3. c) Chứng minh O là trực tâm tam giác ABQ.
 4. d) Chứng minh SABC = 2SDEQP.

 Bài 7: Cho hình chữ nhật ABCD, M là trung điểm BC, AM cắt DC tại E.

 1. a) Chứng minh ABEC là hình bình hành.
 2. b) Chứng minh C là trung điểm DE.
 3. c) Qua D vẽ đường thẳng song song với BE , đường này cắt BC tại I. Chứng minh BEID là hình thoi.

Tài liệu liên quan

0 bình luận

  Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập