CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÍ ĐỘNG VẬT HÔ HẤP Ở ĐỘNG


Câu 1: Sự thông khí ở phổi của loài lưỡng cư nhờ

A.Các cơ quan hô hấp làm thay đổi thể tích lồng ngực hoặc khoang bụng

B. Sự vận động  của các c

C. Sự nâng lên và hạ xuống của thềm miệng.

D.Sự vận động của toàn bộ hệ cơ.

Câu 2: Vì sao cá lên cạn sẽ bị chết trong thời gian ngắn?

A.Vì diện tích trao đổi khí còn rất nhỏ và mang bị khô nên cá không hô hấp được.

B. Vì độ ẩm trên cạn thấ

C. Vì nhiệt độ trên cạn ca

D.Vì không hấp thu được O2 của không khí.

Câu 3: Sự thông khí ở phổi của bò sát, chim và thú chủ yếu nhờ

A.Sự vận động của toàn bộ hệ cơ.

B. Sự nâng lên và hạ xuống của thềm miệng.

C. Sự vận động  của các c

D.Các cơ quan hô hấp làm thay đổi thể tích lồng ngực hoặc khoang bụng.

Câu 4:Vì sao ở cá, nước chảy từ miệng qua mang theo một chiều?

A. Vì cửa miệng thềm miệng và nắp mang hoạt động nhịp nhàng.

B. Vì nắp mang chỉ mở một chiều.

C. Vì quá trình thở ra và vào diễn ra đều đặ

D.Vì cá bơi ngược dòng nước.

Câu 5: Ý nào dưới đây không đúng với sự trao đổi khí qua da của giun đất?

A.Quá trình chuyển hoá bên trong cơ thể luôn tạo ra CO2 làm cho phân áp CO2 bên trong tế bào luôn cao hơn bên ngoài.

B. Quá trình khuếch tán O2 và CO2 qua da do có sự cân bằng về phân áp O2 và

C. Quá trình khuếch tán O2 và CO2 qua da do có sự chênh lệch về phân áp giữa O2 và

D.Quá trình chuyển hoá bên trong cơ thể luôn tiêu thụ O2 làm cho phân áp O2 trong cơ thể luôn bé hơn bên ngoài

Tài liệu liên quan

0 bình luận

    Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập