các dạng đề kiểm tra 15p môn vật lý lớp 6


Download

 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một vật rắn?

 1. Khối lượng của vật tăng B. Thể tích của vật tăng
 2. Trọng lượng của vật tăng D. Khối lượng riêng của vật tăng

Câu 2: Tại sao đường ray tàu hỏa phải để một khe hở ở chỗ tiếp giáp giữa hai thanh ray?

 1. Vì không thể hàn hai thanh ray được
 2. Vì để lắp các thanh ray được dễ hơn
 3. Vì khi nhiệt độ tăng thanh ray có thể dài ra
 4. Vì chiều dài của thanh ray không đủ.

Câu 3: Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít, cách nào là đúng?

 1. Rắn, Khí, Lỏng B. Rắn, Lỏng, Khí
 2. Khí, Lỏng, Rắn D. Lỏng, Rắn, Khí

Câu 4: Qủa bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng thì quả bóng bàn phồng lên vì:

 1. Vỏ bóng bàn bị nóng mềm ra và phồng lên
 2. Vỏ bóng bàn nóng lên, nở ra.
 3. Không khí trong bóng nóng lên, nở ra.
 4. Nước chui vào bóng và làm bóng phồng lên.

Câu 5: Chất nào sau đây xảy ra sự nở dài?

 1. Chất rắn B. Chất lỏng  C. Chất khí             D. Không có chất nào

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự nở vì nhiệt của chất lỏng?

 1. Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
 2. Thể tích chất lỏng tăng khi nóng lên, giảm khi lạnh đi.
 3. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
 4. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.
 5. Tự luận

Câu 7: Giải thích tại sao khi đun nước ta không nên đổ nước thật đầy ấm?

 

Tài liệu liên quan

0 bình luận

  Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập